Menu

Paraules d'esport | Lunes, 28 Diciembre 2020 09:48

Balisa

canal de nade de la platja de la Malva-rosa canal de nade de la platja de la Malva-rosa Foto: Ajuntament de València

A l'esport, sobretot als esports nàutics, moltes vegades és necessari delimitar una superfície de la immensitat del mar, o assenyalar que en una àrea hi ha un perill o alguna circumstància d'interés. Per això s'ha de senyalitzar la superfície amb balises. En Paraules d'Esport hui ens detindrem en este mot, balisa, i els seus derivats. 

Iniciem la nostra perquisició com sempre guaitant el Diccionari Normatiu Valencià (1) per esta paraula: 

"1.f. NÀUT. Senyal, fix o flotant, que servix per a indicar marges de canals, naufragis, punts de recalada o qualsevol altra cosa que puga ser d'interés per als navegants.

2.f. AERON. Senyal, visible o invisible, que marca una ruta aèria o definix les àrees d'estacionament, de maniobra i d'aterratge o qualsevol altra circumstància en un aeroport.

3.f. OBR. PÚBL. Senyal lluminós o fluorescent que es disposa a la vora d'una carretera o en el lloc d'un accident o d'un perill per a indicar-los.

4.f. ESPORT En els esports nàutics, boia de les que, dins d'un camp de regata, assenyalen el recorregut d'una prova".

Per tant trobem que una balisa és una sort de boia que podem trobar als esports nàutics. Si consultem el Vocabulari  Nàutic de l'Acadèmia Valenciana (2) de la llengua trobem la primera accepció.

Una boia, escrit amb "i" llatina, per la seua banda seria:

"1. f. NÀUT. Senyal per als navegants, constituït per un cos flotant subjecte a un extrem d'un cap, d'una cadena o d'un cable que, per l'altre extrem, està fixat al fons del mar per mitjà d'una àncora o d'un cos mort.

2. f. TECNOL. Cos flotant utilitzat per a indicar el nivell del líquid en un depòsit o per a mantindre'l constant.

 3. f. PESCA Suro que en les xàrcies de pesca servix perquè no s'afonen".

Cal destacar que segons esta accepció no és necessari que siga una boia, sinó que un senyal per indicar alguna cosa als navegants ja seria doncs una balisa. I en general utilitzem balisa per anomenar els senyals que indiquen alguna circumstància en un terreny, com ara a les carreteres. Note's que senyal és un mot masculí, el senyal.

En castellà es diu baliza. Podríem trobar com sinònims, encara que com acabem de vore amb matisos, les paraules boia o senyal.

El verb que utilitzarem per posar balises seria abalisar. Es tracta d'un ver transitiu, és a dir que s'abalisa, es senyala, alguna cosa, com ara un canal de nade, a una àrea marítima. En castellà existeix tant el ver balizar com abalizar, però en valencià només en tenim normatiu abalisar.

Un espai amb balises és un espai abalisat.  

Trobem un bon exemple d’ús en esta notícia publicada ací mateix, en nostresport.com (3):

  

 

 

Etimològicamente la paraula és un préstec lingüistic modern del francés balise (4).

 

(1) Acadèmia Valenciana de la Llengua (2016). Diccionari Normatiu Valencià. València. Edita Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
(2) Vocabuari Nàutic (2007).
Edita Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
(3) Nostresport. 03/07/2020. Abalisat un canal de bany a Pinedo per la pràctica d'esports nàutics. https://nostresport.com/nautica/todo-nautica/item/53450-abalisat-un-canal-de-bany-a-pinedo-per-la-practica-d-esports-nautics.html
(4) Diccionari Català-Valencià-Balear. Recuperat de: https://dcvb.iec.cat/

 Pots escoltar la secció a partir del minut 66:20 en nostre canal de IVOOX:

Spotify:

 O al nostre canal de you tube:

Comentarios

volver arriba